Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


a to było na oleandrów przy marszałkowskiej. DKŚ takie ogłoszenia atrakcyjne sprzedaje...

Name:

Komentarze:

07.07.2007, 15:38 :: 89.100.44.134
gbajson
Czy wiecie że 31 sierpnia kończy się lato w mieście?

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).
[...]
Za lato klimatyczne przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza przekraczają 15 °C.

07.07.2007, 07:37 :: 69.137.222.248
kheri
nie nudze sie, ale kase przyjme :)

05.07.2007, 09:15 :: 83.5.213.28
koka
nie :)


04.07.2007, 14:14 :: 89.79.118.71
ag.
poszłas?:)

03.07.2007, 16:30 :: 83.24.128.247
pinked
oho ho ho